Lenteland is recent opgericht, we werken aan een volledige website!

Regeneratieve gemeenschaps-boerderijen

Stichting Lenteland streeft naar een op lange termijn volhoudbaar voedselsysteem, zonder het gebruik van kunstmest, pesticiden en zware machines. Een systeem, dat bijdraagt aan de biodiversiteit, dat klimaatverandering afremt en adaptief is voor de inmiddels onvermijdelijke veranderingen. En Lenteland wil de commons herstellen; het bezit van grond moet weer gemeenschappelijk worden en we willen de verbinding tussen die grond, de boer en de consument nieuw leven inblazen. De stichting ontwikkelt een model voor regeneratieve gemeenschapsboerderijen en helpt deze opstarten en exploiteren.

Structuur

De stichting werkt met een klein kernteam, belast met het uitvoeren van de plannen, aangevuld met externe experts, ambassadeurs en adviseurs. Voor elke boerderij wordt een separate coöperatie opgericht, die bestuurd wordt door Lenteland, de boeren en andere betrokkenen.

Modelboerderij

Een Lenteland boerderij ligt ruim boven zeeniveau (we denken 7 generaties vooruit) en bestaat uit 5 tot 50 hectare aaneengesloten land. Er is bij voorkeur ook een stuk bos, water en het sluit aan op bestaande natuurgebieden. Er is een woning op het erf voor de boeren en er zijn bijgebouwen voor nevenfuncties, zoals een winkel, bijeenkomsten en kleinschalig wonen. Er komt een CSA-tuin en op een groot gedeelte van het land wordt gestart met bodemherstel, voedselbossen en agroforestry.

The commons

Het bezit van de grond ligt via een coöperatie bij de gemeenschap en er wordt notarieel en contractueel vastgelegd, dat de grond niet meer verkocht kan worden, zodat deze voor de eeuwigheid uit het particuliere speculatieve domein verdwijnt en ter beschikking blijft voor regeneratieve gemeenschapslandbouw.

Financiering

De stichting financiert de aankoop van geschikte stukken grond en de opstart van de exploitatie. Na de start van een boerderij geeft de coöperatie certificaten uit aan de gemeenschap, zodat het eigenaarschap van grond en bedrijf langzaam verschuift. Deze gelden komen terug naar Lenteland, die daarmee weer nieuwe boerderijen kan opstarten.

Waarom nu?

De problemen die Lenteland wil aanpakken en regeneratieve landbouw als oplossing bestaan al lang, maar anno 2021 lijkt er voldoende draagvlak om te versnellen. Steeds meer grondeigenaren zoeken een toekomstbestendige en duurzame bestemming voor hun bezit, steeds meer regeneratieve boeren zoeken een plek om te gaan werken aan herstel, steeds meer consumenten willen betrokken zijn bij hun lokale voedselproducent en steeds meer financiers willen lokaal en duurzaam investeren. Lenteland slaat een brug tussen alle partijen en versnelt deze transitie.